Boekgegevens
Titel: Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Deel: II
Auteur: Werf, F. v.d.
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1895 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9427
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203001
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
plus féroces? Dans quel pays fabrique-t-on le meil-
leur beurre ? Qui sont les patineurs les plus renom-
més du monde?
73. Vertaal in 't Fransch.
De sneeuw is witter dan de rozen. De tijger is
wreeder dan de leeuw. Een livier is breeder dan
een beek {ruisseau). De rivieren zijn dieper dan de
beken. Een wandelstok is langer dan een penhouder.
Deze bijl is niet zoo scherp als een pennemes. De
kerk is minder hoog dan de toren. De toren is hooger
dan de kerk. Het huis is even hoog als de school.
Deze officier is de dapperste van het leger. Welke
is de grootste stad in ons land? Het diamant is
harder dan het goud. Welk is de schoonste kerk
van ons vaderland ? Deze man is de oudste van het
dorp. Leo Xlll is de beroemdste paus dezer eeuw.
Een laan is niet zoo lang als een straatweg. De
winter is niet zoo aangenaam als de zomer. Ik vind
de lente schooner dan de herfst.
74. Had hij niet een lief broertje ? Waart gij niet
ontevreden? Hebben wij niet een goeden Vader in
den hemel ? Hadt gij niet een mooien tuin ? Aan
wien hadt gij de aalmoes gegeven? De tuinman
heeft de perziken nog niet geplukt. Hebben de tim-
merlieden een school gebouwd? Waarom heeft de
vader zijn kind bestraft ? Was het onoplettend ? Het
had zijne lessen niet geleerd. Wij bidden altijd vóór
het eten {avant dîner). Hadt gij uwe boterham ge-
geten? Was de oude vrouw ongelukkig? De koeien
eten des winters hooi. {In den winter de koeien....)
De nachtegalen hebben nog niet gezongen.
75. De bladeren der bloem. De horens van den
os. De staart van het paard. De veeren der vogels.
De kinderen der armen.