Boekgegevens
Titel: Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Deel: II
Auteur: Werf, F. v.d.
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1895 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9427
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203001
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Les routes sont jonchées de feuilles tombées.
Voici des lettres écrites et voilà des lettres imprimées.
Une terre bien cultivée produit beaucoup de fruits.
Les troupes débarquées surveillent la ville.
6L Vertaal in 't Fransch.
Ile ben bi) mijn' oom geweest. Zijt gij in het paleis des
konings geweest? Zijn zij lang {longtemps) op straat
geweest? De boer en de boerin zijn in den winkel
geweest. Waar zijn zij geweest? Zij zijn in den
tuin huns ooms geweest? Zyt gij al in Frankrijk
geweest? Neen, wij zijn nog niet in dat land ge-
weest. Hoeveel malen (fois) is hij naar de stad
geweest? Hij heeft een brief van zijn' vader ge-
kregen [gehad). Heeft zij spelden in den mond ge-
liad? Neen, zij heeft geen spelden in den mond
gehad.
62. Hebben zij veel strafwerk [pensum) gehad?
Ja, z\} hebben meer strafwerk geliad dan wij. Hebt
gij veel hui^swerk [devoirs) gehad? Neen, wij hebben
altijd weinig huiswerk geliad. Zij hebben altijd een
oude, zwarte kat gehad. Heeft het kind een fraai
boek van den meester gekregen [gehad)? Wie is de
eerste opperherder der katholieke Kerk geweest?
Wie zi]n zijne opvolgers geweest? De bisschoppen
van Rome zijn altyd zijne opvolgers geweest.
63. Myne moeder is met den trein van vijven
vertrokken. En wanneer is zij in de hoofdstad aan-
gekomen? Zij is om (à) kwart voor zeven aange-
komen. Zijt gij niet vermoeid? Neen, ik ben nooit
vermoeid. Wanneer is uwe zuster geboren? Zy is
-den achttienden December 1885 geboren. Wy hebben
de gebroken kopjes in de gracht [Ie canal) geworpen.
Is de grond hier goed bebouwd? Wij hebben veel
gekwetste soldaten gezien. Hier zijn geschreven en
gedrukte brieven.