Boekgegevens
Titel: Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Deel: II
Auteur: Werf, F. v.d.
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1895 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9427
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203001
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
J'appelle. Nous appelons.
Tu appelles. Vous appelez.
11 appelle Ils appellent.
Elle appelle. Elles appellent.
Hier krijgt de e vóór de stomme e niet een accent
grave, maar de 1 wordt verdubbeld.
Evenzoo verdubbelt men de 1 bij de werkw. rappeler
(terugroepen), épeler (spellen), atteler (de paarden
aanspannen) en de letter t bij de werkw. jeter (wer-
pen), rejeter (verwerpen), cacheter (verzegelen.)
45. Nemen we nu eens het werkw. rincer (om-
spoelen.)
Je rince. Nous rinçons.
Tu rinces. Vous rincez.
Il rince. Ils rincent.
Elle rince. Elles rincent.
Hoe zou men ,jNous rinçons" uitspreken, als er
geen cédille onder de € stond ?
Vervoeg evenzoo : placer (plaatsen), commencer (be-
ginnen), froncer (fronsen) en percer (doorboren.)
46. Bij het werkw. voyager (reizen) valt ook iets op
te merken.
Je voyage. Nous voyageons.
Tu voyages. Vous voyagez.
Il voyage. Ils voyagent.
Elle voyage. Elles voyagent.
Hoe zou men „Nous voyageons" uitspreken, als
er geen stomme e na de gr stond ?
Vervoeg evenzoo: partager (veideelen), juger (oor-
deelen), corriger (verbeteren) m protéger (beschermen).