Boekgegevens
Titel: Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Deel: II
Auteur: Werf, F. v.d.
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1895 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9427
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203001
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
gegroet? Jan heeft voor den zieke gebeden. Mathilde
heeft haar gebed vergelen. Waar heeft Willem den
hoepel gevonden ?
42. We zullen den Présent (tegenwoordigen tijd)
van het werkw. espérer (hopen) eens opschrijven ;
hierbij valt iels b^zonders op te merken.
J'espère. Nous espérons.
Tu espères. Vous espérez.
Il espère. Ils espèrent.
Elle espère. Elles espèrent.
On espère.
Ge ziet hieruit, dat het accent aigu in een accent
grave verandert, als er in de volgende lettergreep
een stomme e komt.
Vervoeg eveneens céder (afstaan), préférer (verkie-
zen) en répéter (herhalen).
43. Nu nemen we het werkw. semer (zaaien).
Je sènie. Nous semons.
Tu sèmes. Vous semez.
Il sème. Ils sèment.
Elle sème. Elles sèment.
On sème.
Ook hier komt op de e vóór de stomme e een
accent grave.
Vervoeg evenzoo ; peser (wegen), 7nener (leiden),
achever (voltooien), acheter (koopen), racheter (weer
koopen) en peler (schillen).
44. Het volgende valt op te merken by 't werkw.
appeler (roepen.)