Boekgegevens
Titel: Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Auteur: Well, G.J. van de
Uitgave: Deventer: Æ.E. Kluwer, 1899 *
Opmerking: Dl. 1: Examen B1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 783
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202994
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Oijlossimj.
Noem yj de veranderlijke ordinaat van P, dan is de vergelijking der
pool lijn (contact-koorde) :
De lijn, die P met den parabool-top verbindt is :
zoodat het snijpunt voorgesteld wordt door uit beide vergelijkingen te
elimineeren. INIen vindt dan:
px"^ —pxd 4-y2(/=0
of {x-\dY
4 4
hetgeen de vergelijking eener ellips is, als d positief is, maar die van
een hyperbool als d een negatieve waarde heeft.
Wil men de herleiding toepassen der krommen van den tweeden
graad, dan merke men vooreerst op, dat de term met xy ontbreekt, zoodat
de assen der kromme reeds evenwijdig zijn met de coördinaat-assen. ^Men
heeft dus alleen de assen evenwijdig aan zich zelf naar het middelpunt
der kromme te verplaatsen.
Omdat:
p, O, —},pd
p, o: _
O, d\
O, d, O
O, Ü
wordt de assenvergelijking der kromme
_ px'^ -\-dy-'- pd'^ = O
of:

27. De raaklijnen, uit het punt P aan de parabooly^ = getrokken,
snijden van de Y-as een stuk af, dat gelijk is aan de abscis van P. Men
vraagt de meetkundige plaats van P te bepalen. (1892)
Ie Oplossing.
Noem de coördinaten van P (i^jy,) dan kan men de eerste raaklijn
voorstellen door:
y—y^=m^{x — x^)........(1)
en de tweede door:
y—yi—m^{x-x^)........(2)