Boekgegevens
Titel: Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Auteur: Well, G.J. van de
Uitgave: Deventer: Æ.E. Kluwer, 1899 *
Opmerking: Dl. 1: Examen B1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 783
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202994
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Het is mij in mijne loopbaan als repetitor meermalen voorgekomen,
dat studenten, die overigens wel op de hoogte waren van de wiskundige
vakken, mijne hulp kwamen inroepen, omdat het hun totaal ontbrak aan
de noodige handigheid om de theorie op mathematische problemen toe
te passen.
Mijns inziens is het voor dergelijke jongelui veel beter om voor zichzelf
te trachten de methode machtig te worden om een vraagstuk aan te
pakken, dan te steunen op een ander, waardoor zoo licht de noodzakelijke
zelfstandigheid verloren gaat.
Het is dan ook met dit doel voor oogen, dat deze oplossingen zijn
samengesteld.
Dikwijls is de elegantste wijze van oplossen niet op den voorgrond
geplaatst, als het mij voorkwam, dat er in den meer huishoudelijken weg
meer methode zat en deze dus beter aan mijn doel beantwoordde.
De opgaven der beschrijvende meetkunde zijn volledigheidshalve opge-
nomen ; oplossingen zijn er niet van gegeven, omdat er aan de Polytech-
nische School gelegenheid gegeven wordt zich in dit vak onder toezicht
van den betrokken Iloogleeraar te oefenen en de épures het boek onnoodig
duur gemaakt zouden hebben.
Een stel opgaven van gelijke kracht als de examenvragen, slechts van
antwoorden voorzien, zullen, naar ik hoop, het boek in bruikbaarheid
doen toenemen en het doen beantwoorden aan het doel, dat ik mij bij de
samenstelling heb voorgehouden.
Delit, Augustus 1899. ft. .(. VAX DE WELL.