Boekgegevens
Titel: Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Auteur: Well, G.J. van de
Uitgave: Deventer: Æ.E. Kluwer, 1899 *
Opmerking: Dl. 1: Examen B1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 783
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202994
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJ DEN UITGEVER DEZES ZIJN MEDE VERSCHENEN:
Dr. D. .1. BLOK, liet Menschelijk Oog, Bouw, Verrichting en Verzorging.
Met beweegbare, gekleurde platen en figuren tusschen den verklärenden tekst.
Prijs f 1,75.
Dr. ,1. L. H00EWE(1, De G as- en Petroleum-motoren. Beknopte
uiteenzetting van de inrichting en werking dezer motoren. Aanschouwelijk voor-
gesteld door een beweegbaar model en opgehelderd door vele illustraties tusschen
den verklärenden tekst. Prijs f 2,~.
Mevr. Dr. ALETTA H. .lACOBS, De Vrouw, haar bouw en haar inwendige
organen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare platen en met vele illustra-
ties tusschen den verklai'enden tekst, 2e druk. Prijs / 1,75.
Dr. J. KOXING, De Telephoon, afgebeeld en verklaard. Met een be-
weegbaar model in 8 gekleurde platen en ophelderende figuren in den tekst.
Prijs f 1,25.
C. KREDIET en G. DE VOÜGT, Model eener liggende Stoom-
machine, Geschiedkundig overzicht en verklärenden tekst, met 8 gekleurde,
beweegbare platen en vele illustraties. Prijs f 1,50.
H M. KROON, De Koe, haar lichaamsbouw en hare inwendige organen,
met 5 beweegbare, gekleurde platen en geïllustreerden, verklärenden tekst en
vele rasafbeeldingen, 2e druk. Prijs f 1,25.
II. M. KROON, Het Varken, zijn lichaamsbouw en zijn inwendige organen,
met 5 beweegbare, gekleurde platen, rasafbeeldingen en geïllustreerden, verklä-
renden tekst. Prijs f 1,25.
QUADEKKER , Het Paard, zijn lichaamsbouw en zijne inwendige organen,
met 5 beweegbare, gekleurde platen en geïllustreerden, verklärenden tekst, 2e
druk. Prijs f 1,25.
Dr. H. SCHMIDT, Het Menschelijk Lichaam, zijn bouw en zijne
inwendige organen, aanschouwelijk voorgesteld door 5 beweegbare, gekleurde
platen en met geïllustreerden, verklärenden tekst, 2e druk. Prijs f 1,25.
■lel llciiselielUk^ ■.<icliaaiii, in Icveiis^roule, beweegbare
platen, aanschouwelijk uit- en inwendig voorgesteld. Prijs met Handleiding ƒ 15.
AV. S. STüVEN, De Hond, zijn lichaamsbouw en zijn inwendige organen,
aanschouwelijk voorgesteld door 5 beweegbare, gekleurde platen en met 55
rasafbeeldingen tusschen den verklärenden tekst.
Dit is liet eenigste Hollandsche raspuntenboek. Prijs slechts f 1,50.'
G. J. VAN DE AVELL, De Accumulator. Aanschouwelijk in- en uit-
wendig voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen en met geïllustreerden,
verklärenden tekst. Prijs f 1,50.
G. J. VAN DE AVELL, De Dynamo. Aanschouwelijk uit- en inwendig
voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen en met geïllustreerden, verklä-
renden tekst. Prijs f 2,50.
Hen vrage hiervan tle uitvoerige Prospectussen!
m' Alles beweegbaar! natuurgetrouw!