Boekgegevens
Titel: Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Auteur: Well, G.J. van de
Uitgave: Deventer: Æ.E. Kluwer, 1899 *
Opmerking: Dl. 1: Examen B1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 783
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202994
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der wiskundige opgaven van de examens B der polytechnische school te Delft: met nieuwe opgaven
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
wordt gesneden door een vlak, dat van coördinaatassen OX, OY en OZ
stukken afsnijdt ter lengte van O, 8 en — 7 c^I. Verder de eigen-
schaduw en de slagschaduw op het horizontale vlak te bepalen van het
door het vlak YOZ en het gegeven hellende vlak begrensde deel van het
prisma, wanneer dit verlicht wordt door evenwijdige lichtstralen, die een
hoek van 45° met het horizontale vlak en in horizontale projectie een
hoek van 45° met de as OX maken (1887)
15. ah is de perspectief van een
lijn gelegen in het grondvlak. Deze
lijn is hypothenusa van een gelijk-
beenigen rechthoekigen driehoek,
waarvan het vlak vertikaal is. Het
rechte prisma, dat dezen driehoek
tot basis heeft, wordt gesneden door
het vlak , dat de in het grondvlak
gelegen lijn dv bevat, en een hoek van 45° met het tafereel maakt.
Men vraagt in teekening te brengen het deel van het prisma tusschen
dit vlak en de basis begrepen. Distantie = 15 cl\l. (1888)
16. Men vraagt in axonometrische projectie, stelsel (9:5: 10) te teekenen
een omwentelingskegel. Coördinaten kegeltop 07 = 4^, y —18, «==6cM.
Straal der in het XOZ-vlak gelegen kegelbasis == 3 cM. Tevens moet
bepaald worden de slagschaduw, die door den kegel op de coördinaten
vlakten geworpen wordt, en de eigenschaduw op het kegelvlak. De licht-
stralen zijn evenwijdig aan de lijn, die den oorsprong van coördinaten
verbindt met het punt o- = 4, y = 7, 2 = 4. (1888)
17. is de perspectief van eene
in een horizontaalvlak gelegen lijn.
Die lijn is eene der zijden van een
regelmatigen zeshoek in dat vlak,
terwijl de zeshoek het grondvlak is
van een afgeknot prisma, waarvan
de opstaande ribben loodrecht op
het grondvlak staan. Het bovenvlak is loodrecht op het tafereel en gaat
door de punten a en h van de opstaande ribben door en Gevraagd
dit afgeknotte prisma in teekening te brengen. Het lichaam ligt geheel
achter het tafereel. De distantie is 15 c^l.; de ware lengte van a/> 11
ciNl. ; die van hf/ 7 c31. (1889)
18. Axonometrisch (stelsel 2:1:2) te teekenen een kubus, waarvan drie
ribben langs de assen vallen. De lengte der ribben is 5 c3I. Op dien