Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
dam en daarover rapport aan de Afdeelhig uitlrengen." Tot
leden van die commissie zijn door U benoemd de Heeren : A.
Pelt, C. Eijkman, W. Jesse, J. J. van Hille, Dr. A. Sasse,
A. Bakker, P. van Heijnsbeegen, N. Francken en E. de
Vries Kz. De Heer Francken heeft de benoeming niet aan-
genomen. De overigen kozen de Heeren A. Pelt tot Voor-
zitter en W. Jesse tot Secretaris. Zij stelden den 1 ö^cu April
1876 als den datum voor het onderzoek en begonnen de werk-
zaamheden met het vragen der medewerking van de Heeren
Onderwijzers en Dames Onderwijzeressen. Drie daarvan weiger-
den : de Heer L. van Wijngaarden, die berichtte ,/dat hij
aan ons verzoek niet kan voldoen." De Heer J. Jansen, die
berichtte ,/dat aan ons verlangen niet kan voldaan worden," en
Mejuffrouw M. P. G. Schiffer, die berichtte ,/Steeds bereid
te zijn in alle opzichten aan de bepalingen der wet zich te
onderwerpen; maar te wensclien van al lietgeen daarbuiten is
zich liefst te ontlioudeii." Alle anderen zeiden ons min of
meer voorwaardelijk de gewenschte medewerking toe. Ook de
Plaatselijke Schoolcommissie en het Dagelijksch bestuur der
Gemeente hebben ons de gevraagde voorlichting met de meeste
welwillendheid gegeven.
Wij hebben vervolgens de grenzen voor onze werkzaamheden
getrokken. Daar binnen moclit vallen eene beschrijving en
eene beoordeeling van het materieel voor het onderwijs: de
lokalen, de leermiddelen, de kracht van het onderwijzend per-
soneel, de toestand van den onderwijzer; en wel zoo, dat het
bestaande zou getoetst worden aan de matige wenschen van
gezondheidsleer, onderwijskunde en het algemeen belang. Duiten
die grenzen bleef het oordeel over de personen der onderwijzers,
hun leerwijze en het gehalte van hun onderwijs. Daarover te
doen spreken kan niet Uwe bedoeling geweest zijn; vooreerst
omdat anderen, de Plaatselijke Schoolcommissie, de Schoolop-