Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
ren niet opvoeden. De maatschappij en de gemeente zullen
niet veel aan hem liebben. Ja, zonder veel te weten, kan liij
tot op zekere lioogte goed zijn; maar liet is toch niet te ge-
waagd, als men beweert, ,/dat het godsdienstig-zedelijk leven
zich daar het zuiverst zal openbaren , dat men daar voor holle
geestdrijverij of doode onverschilligheid het minst te vreezen
heeft, waar naast de vrome gemoedsrichting en de zedelijke
beginselen, heldere denkbeelden wonen."
Hoe weinig eindelijk zal de slecht onderwezene kunnen zijn
als staatsburger! Hij begrijpt niets van den staat, en gevoelt
niet eens, dat ook hij voor het groot geheel ten deele verant-
woordelijk is. Met weerzin hoort hij de eischen aan door den
staat hem gesteld en moet hij zijne burgerschapsrechten uit-
oefenen , hoe zou hij het kunnen met zelfstandigheid en onpar-
tijdigheid ? ,/Hij die in bijna alle zaken door den bril van
anderen moet zien, loopt gevaar zich te laten beetnemen door
den eersten den besten partijman, wiens zijde hij kiest, zonder
te kunnen beoordeelen, waarom hij dezen en niet zijn tegenstan-
der volgt."
Voor de stoffelijke en geestelijke belangen, zoowel van den
afzonderlijken mensch als van ons volk, is het derhalve van het
grootst belang, dat de kinderen een degelijke opleiding genieten.
Naast de andere opvoedingsmiddelen moet aan de school een
groote invloed worden toegekend. Yan daar dan ook dat zij
zoo veler aandacht trekt. Men onderzoekt, hoe zij is, hoe zij
wezen moet en langs welken weg zij zoo kan worden verbeterd,
dat zij steeds meer aan haar verheven roeping beantwoordt.
//Volksonderwijs" heeft overal zulk een onderzoek aanbevolen en
Gij hebt aan die roepstem gehoor gegeven.
In Uwe vergadering op den 28sten Januari 1876 hebt Gij
besloten een commissie te benoemen j/die onderzoek zoude doen
naar den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaan-