Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
G3
leven van dit slachtoffer der dringende behoefte aan grooter
inkomsten.
Ook moest Publiek geen arbeid begeeren van kinderen die nog
schoolgaan. Deze moeten zich in de school reeds genoeg inspan-
nen. In enkele gezinnen is zeker het door dezen arbeid verdiend
geld hoogst welkom , want de behoefte kan wel eens grooter
zijn dan goed gezeten burgers zich kunnen voorstellen : doch in
den regel is de armoede niet zoo groot, dat, als er geen
gelegenheid tot kinderarbeid bestond, de ouders dien zouden
zoeken. Zij zouden hun kinderen laten spelen en groeien , laten
vroolijk en sterk worden. Publiek dringt zich wel op dezen
kinderarbeid evenzeer te behoeven als het gezin die kinderver-
diensten ; maar Publiek moest wijzer en beter zijn. Dan zou
de school het kind beter en wijzer kunnen maken.
Van de uitkomsten van het onderwijs der M. U. L. scholen
spreken wij niet. Om die der scholen Boosman en Kosters
te kunnen beoordeelen ontbreken ons de gegevens, en de school
Eijkman is nog te kort in haren nieuwen toestand werkzaam
om reeds nu te kunnen zeggen, welke vruchten zij afwerpt.
Wij hopen op een rijken oogst. Hier is het getal leerkamers
voldoende. Hier zijn de klassen niet te groot. Hier geen
splitsen in afdeelingen. Hier voor elke klasse een onderwijzer.
Die school kan goed zijn. Wij zouden zeggen : worden er nog
eenige verbeteringen aangebracht in de lokalen, ontstaan er
niet zoo gedurig vacante plaatsen in het personeel, dan moet
die school goed zijn en goed werken ook.
Zoo kunnen wij dus onze taak als afgewerkt beschouwen.
Althans wat ons is opgedragen, hebben wij getracht zoo goed
mogelijk te volbrengen. Wij zijn ons bewust de waarheid te
hebben willen zeggen met geen ander doel dan om de liefde
van onze goede stad voor de Lagere school te verhoogen en