Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
moeten zich wel gaan vervelen, zeiden zij niet zonder weemoed,
omdat zij met een gedurig daarbij komende lagere afdeeling
van voren af moeten beginnen, in ééne school zelfs tot viermaal
toe. Dit is bijna onvermijdelijk, want heeft een onderwijzer
een groote middelste klasse, in afdeelingen nog weder verdeeld ,
en wil hij deze niet te veel stille werkzaamheden laten ver-
richten, dan is het hem zoo goed als onmogelijk met een zoo
klein getal als in de afdeelingen der hoogste klasse geplaatst
is, afzonderlijk verder te gaan. Om tijd te winnen voegt hij
die bij elkaar. Even natuurlijk is 't, dat door het gedurig
herhalen van dezelfde leerstof een tegenzin tegen de school
ontstaat die de leerlingen onaangenaam maakt en naar ontslag
doet verlangen.
Waren de klassen niet grooter dan 40 leerlingen, had dan
elke klasse een onderwijzer, was de onderwijzer een goed
opgeleid, een beschaafd en goed man, voorzeker zou dan een
van de hoofdoorzaken van de onbevredigende uitkomsten der
Lagere school zijn weggenomen.
Eindelijk draagt ook het publiek een deel der schuld van den
onvoldoenden oogst der vruchten. Niet zelden gebeurt het, dat
de leerling door den nood gedrongen de school verlaten moet.
De ouders of de moeders-weduwe hebben behoefte aan grooter
inkomsten. De leerling is oud genoeg om wat te verdienen.
Publiek staat gereed het kind in dienst te nemen. Het kan
nog w.el geen getuigschrift ontvangen , maar toch bijna. Welnu ,
de Plaatselijke Schoolcommissie geeft een zoogenoemd klein
getuigschrift, inhoudende de verklaring dat zij dit getuigschrift
tegen een groot zal inruilen, zoodra de leerling nog één of
twee winters de Winteravondschool heeft bezocht. Dit wordt
door ouders, of voogden, door patroons en jufvrouwen
beloofd,.....maar zeer zelden wordt die belofte gehouden.
Die laatste hand wordt dan nooit gelegd aan het geestelijk