Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Al te langdurige inspanning door gebrek aan ontsjjanning
werkt verlammend, zoodat een schooltijd niet levert wat hij zou
kunnen.
Maar bovenal is van invloed het gering getal van het perso-
neel. De klassen zijn in bijna alle scholen te groot, in enkele
veel te groot ook. Bij velen is het een grief tegen het Middel-
baar onderwijs dat het den leeraar niet toelaat zich persoonlijk
met eiken leerling bezigtehouden — een ongegronde grief, die
alleen door onbekendheid met de M. S. kan worden geopperd —:
doch wat moet men denken van dat bezig zijn met eiken
leerling in de Lagere school, als drie a vier vakken in één
schooltijd van drie uren door één onderwijzer met twee afdee-
lingeu of klassen of wel één klasse van 60 a 70 leerlingen be-
handeld worden ? En wat maakt men zich een droombeeld van
den ontwikkelenden en opvoedenden invloed der school, waarin
de onderwijzer van de 180 minuten van een schooltijd zich
niet meer dan nog wel omstreeks drie minuten met eiken
leerling afzonderlijk zou kunnen bezighouden ? Hoe kan hij
in die oogenblikken zijn leerlingen laten lezen, elks eigenaar-
dige fouten daarin verbeteren, zich overtuigen of zij het gele-
zene hebben begrepen ? Hoe kan hij over het schrijven van zoo-
veel leerlingen waken, en daarbij aan eiken leerling zijn opmer-
kingen en terechtwijzigingen meedeelen , hoe hem voorschrijven?
Hoe zal hij in een rekenles of bij het onderwijs in vormleer
door vragen en antwoorden al die hoofden geestes gymnastiek laten
doen? Als hij de massa werktuigelijk wat leert en intusschen de
orde bewaart, doet hij dan niet al wat hij kan ? Vooral de eerste
schooljaren moesten beter kunnen besteed worden. In die
jaren toch wordt de geest tot zelfstandige werkzaamheid opge-
wekt of tot werktuigelijk doen en nadoen veroordeeld. Het
deed ons goed de onderwijzers met edele geestdrift te hooren
pleiten ook voor de flinke leerlingen der hoogste klasse. Zij