Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
dat zij in hun beste jaren niet in staat zijn zich in de school
intespannen. En wat zal deze_ met hen beginnen als zij slaperig
zijn ? Zij kan niet anders dan ze laten slapen. Doch dan mag
de school de schuld niet dragen van geringe vordering en gebrek
aan ontwikkeling. Het getal van zoo misbruikte kinderen is
niet gering. Een onzer had in den loop van het jaar zeventien
jongens uit alle wijken der stad die allen nog school gingen bij
elkaar, en daaronder waren er maar twee die tusschen schooltijd
geen geld verdienden.
Ook het schoolverzuim is een werk van het huisgezin. Worden
de kinderen eerst in hun 8ste of O"!« jaar naar school gezonden,
moeten zij die in hun lO^e of Ilde janr reeds verlaten, en
worden zij daarenboven ten dienste van het eigenbelang nog
gedurig te huis gehouden, dan is ook dit een reden voor de
slechte uitkomsten. Laat komen, niet geregeld komen moet
het onderwijs voor het kind wel vervelend maken, omdat het
te oud wordt voor de beuzelingen der eerste klasse en omdat
het den draad kwijt raakt, dus het geleerde niet begrijpt en
moet blijven zitten. Als het dan klaagt over verveling en de
kleine kinderen der klasse, vindt het te huis vaak een goed oor.
Hebben de ouders zelf weinig geleerd, hoe zullen zij dan prijs-
stellen op kennis en ontwikkeling bij hun kinderen ? Zij denken
dat ^t al genoeg is, indien de kinderen, zooals het heet, zich
kunnen redden met lezen en schrijven. Al dat andere hebben
zij niet noodig. Zij behoeven geen dames en beeren te worden.
En daarom is de leus: „Yan de school af!" Zoo spreken
zelfs ouders, van wie men geheel wat anders zou verwachten ,
omdat zij als „knappe lieden" bekend staan; zij spreken zoo,
omdat zij weinig beseffen van de vormende kracht die in de
school weldadig op hun kinderen werkt.
Leerplicht is hier het eenige geneesmiddel.
Een andere oorzaak der onvoldoende uitkomsten ligt in het