Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
spreken, of aan een uitspraak van de taal gewoon is die nimmer
meer wordt afgeleerd; maar vooral is het niet hetzelfde of een
kind van meet aan aangenaam en ontwikkelend is bezig gehouden
dan wel of het zich heeft moeten vervelen en buitenshuis stomp
en ruw is opgegroeid.
Daarom zijn voorbereidende scholen, goed ingerichte bewaar-
scholen , zeer noodig.
Over het algemeen vindt de school in het huisgezin te weinig
waardeering. Zij is een goede bewaarplaats die van het oppas-
sen op ondeugende kinderen ontslaat en deze van den weg
afhoudt. De vacantie-weken, zelfs de vrije middagen acht men
nog te veel vrijheid. Men stelt geen prijs op de vorderingen,
houdt de hand niet aan getrouw schoolbezoek, neemt den leer-
ling natuurlijk in bescherming tegen de geringste verongelijking
door de school schijnbaar aangedaan, en voedt zoo de minachting
waarmee deze ten laatste ook door den leerling wordt aangezien
en bejegend. Wat is voor velen de meester anders dan een
knecht die men na welvolbrachten arbeid niet eens dankt, omdat
hij betaald is. Het is zelfs wel gebeurd, dat men hem een
paar kwartjes in de hand drukte om hem omtekoopen tot
het voordragen van den leerling voor het ontvangen van een
getuigschrift.
Uit zeer veel gezinnen ontvangt de school de leerlingen
niet in staat zich intespannen. In hun vrije uren moeten
de kinderen de inkomsten van het gezin helpen vergrooten. Zij
doen boodschappen , naaien, breien , plakken zakken, rafelen
en pikken touw, strippen tabak, „werken zelfs bij nacht",
d. w. z. : zij worden des nachts als jongens in den molen gebruikt.
Aan dezen gruwel zal de wet op den fabrieksarbeid door
kinderen nu wel een eind gemaakt hebben, maar de wet zal
niet kunnen beletten, dat ouders hun kinderen van 5—9, v.m
1 — 2 , van 5—9 uur laten werken; dus niet kunnen voorkomen.