Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
kind ontgint, beploegt, bezaait; en als liet kind de school ver-
laat, moet liet lezen, schrijven en rekenen in het leven mee-
nemen als even zooveel werktuigen, waarmee hij het leven en de
wereld verder bewerken zal. Evenmin zal de goede school eenige
van buiten geleerde kundigheden aan hare leerlingen willen bij-
zetten, waarmee zij even kunnen schitteren als met spoedig af-
gesleten klatergoud, daar die kennis verloren gaat, zoodra zij
uit het geheugen is weggewischt. Yeeleer zenden wij ons kind
naar school, opdat zij ons zou helpen den geest van dat kind te
wekken, te ontwikkelen, te beschaven door het goed te leeren
zien, juist te leeren opmerken, fijn te leeren onderscheiden
helder te leeren oordeelen en dan zijn gedachten geregeld en
verstaanbaar uittedrukken. Ook daarmee vergenoegt de goede
school zich niet. Omdat het kind niet alleen een verstands-
mensch moet worden, maar ook een mensch met gevoel voor
het schoone en liefde voor het goede, zal zij ook moeten be-
ginnen gemoed en karakter te helpen vormen. Het is een
dwaling, dat bezit van kennis alleen voldoende zou zijn voor
ontwikkeling. „Wezenlijke ontwikkeling is evenzeer een kwes-
tie van karakter als van kennis. Yeel weten alleen is een rente-
loos kapitaal. Heeft men dat kapitaal niet, dan kan men
niets. Maar al heeft men het, dan is het nog de vraag, hoe
men het gebruikt. Om op die vraag het rechte antwoord te
verkrijgen, moet het onderwijs aangelegd worden op karakter-
vorming. Er moet een kloeke zin in het jonge geslacht wor-
den gewekt, de geestdrift voor het edele en verhevene moet
worden aangevuurd, het zelfgevoel moet worden uitgelokt,
moed en eergevoel worden geprikkeld." [Eauwenkojf)
Daarom moet de school ons kind ook leeren gevoelen
en willen, opdat het eenmaal een kloek, vaderlandlievend,
zelfstandig burger zal zijn, een invloedrijke, brave vrouw, een
goed mensch. Gelukkig is het kind te prijzen dat een school