Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de lagere school ontslagen zijn, moeten worden afgewezen.
De adspiranten die pas de school verlieten of die nog bezoeken,
leveren de bewijzen, dat maar enkelen zoo lezen en schrijven,
dat dit hun een middel kan zijn tot vermeerdering hunner kennis;
de meesten doen dit werktuigelijk. Dezelfde uitkomsten levert
het onderzoek naar de vaardigheid in het rekenen; hier kan
maar van enkele gunstige uitzonderingen worden getuigd, dat
geschiktheid voor het ontvangen van middelbaar onderwijs bestaat.
De uitslag van het examen is in den regel, dat de grootste helft
moet worden afgewezen. De kleinste helft moet dan herhalings-
onderwijs ontvangen in de vakken der lagere school; de besten
komen aan het einde van den cursus in een hoogere klasse,
zonder dat daarom de Burgeravondschool tegenover hen aan hare
roeping kan voldoen. Gebrek aan ontwikkeling is een van de
klippen waarop dit middelbaar onderwijs stoot en dreigt te
vergaan.
Tegenover deze ongunstige uitkomsten willen wij de oogen
niet sluiten voor wat toch ook vruchten van de Lagere school
zijn. Zij ontslaat leerlingen die met een goeden aanleg bedeeld,
onder gunstige omstandigheden opgegroeid, een aantrekkelijke
verschijning zijn door hun kennis en ontwikkeling en een geluk-
kige toekomst te gemoet gaan. Zij worden voorbeeldige vrouwen
of degelijke ambachtslieden , menschen geacht en begeerd. Zij
ontvangen het getuigschrift met recht. Er is zeker geen school
waarop geen leerlingen voorkomen, door welke de onderwijzer
kan toonen wat hij vermag, als alles eens meewerkt. Aan de
andere zijde van de reeks harer leerlingen staat dat getal mis-
deelden waarvan met de uiterste inspanning toch weinig of
niets te maken is. Maar ook voor dat groote middendeel, dat
geen voldoende uitkomsten levert, gaan toch alle vruchten van
het onderwijs niet verloren. Oneindig liever dit, dan in het
geheel geen onderwijs; want dit, het moge dan al niet aan