Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page

druk der geringe ontwikkeling van dat deel hunner leerlingen
hetwelk de lagere school bezocht heeft.
Over de uitkomsten van het onderwijs kunnen ook oordeelen
de Directeur der Hoogere Burgerschool en de Commissie van
Toezicht op het M. O. Jaarlijks toch onderwerpt zich een
getal leerlingen aan het toelatings-examen tot de Burgeravond-
school. De eischen van dit examen, dat den toegang opent
tot de Middelbare school, zijn niet zoo hoog, dat leerlingen die
met vrucht lager onderwijs genoten hebben , daaraan niet zouden
kunnen voldoen. „Zij moeten goed lezen en schrijven, hunne
gedachten mondeling en schriftelijk, ordelijk en zonder grove
taalfouten uitdrukken; zoodat lezen en schrijven hun kunnen
dienen tot vermeerdering hunner kennis en dat de werktuigelijke
verrichting daarvan hun geen zwarigheden oplevert. In het
rekenen moeten zij zoodanige vorderingen gemaakt hebben, dat
zij de bewerkingen met geheele getallen, gewone en tiendeelige
breuken met juistheid en oordeel verrichten en toepassen op de
beantwoording van eenvoudige vraagstukken, ook betreffende
ons stelsel van munten , maten en gewichten". (Zie Programma
1876—1877.) De ondervinding heeft geleerd, dat zelfs deze
matige eischen te hoog zijn. Zal de Burgeravondschool leerlingen
hebben, dan moeten zij aanmerkelijk lager gesteld worden,
zooals dan ook geschiedt.
Nu doen zich voor dat examen tweeërlei leerlingen inschrijven:
zij die voor korter of langer tijd de Lagere school reeds verlieten
en zij die pas zijn ontslagen of in de hoogste klasse zitten.
Van de eersten getuigt de examen-commissie, dat verreweg het
grootste deel de bewijzen levert van achterlijk en onbevattelijk
te zijn; niet meer te kunnen rekenen met breuken, ja zelfs
niet meer met geheele getallen; de meesten kunnen niet dan
met hulp een getal van vijf cijfers schrijven, indien nog maar
met hulp ! Het gebeurt wel, dat zij die met een getuigschrift