Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
5.3
maken over een gehoord verhaal/' getuigt weer een derde.
,/Bij mij is de oogst schraal," verklaart nog een ander, „er
moesten meer goeden zijn, van welke men kon verwachten, dat
hun ontwikkeling vruchtbaar zou nawerken in hun volgend
leven." „De meesten kuinien wel lezen, maar werktuigelijk,
zonder dat zij het gelezene begrijpen, en ook het rekenen is bij
de meesten een werktuigelijk cijfers zetten. Van de aardrijks-
kunde en de geschiedenis hebben ze eenige namen en feiten
onthouden." Zoo spreken de onderwijzers onzer lagere scholen,
over het algemeen van oordeel, dat maar zeer weinigen voldoend
ontwikkeld de school verlaten, dat verre de meesten beneden
het middelmatige blijven. Evenwel, den toestand in aanmer-
king genomen, zijn allen tevreden , dat de lagere school hare
leerlingen nog zoover brengt, als zij doet.
De predikanten, die op hun katechisatieën de tegenwoordige
en de oudleerlingen der school ontmoeten en dus wel eenigs-
zins kunnen oordeelen over de uitkomsten van het onderwijs,
doen de ondervinding op, dat maar enkele leerlingen van goeden
aanleg op den duur zicli mondeling en schriftelijk goed blijven
uitdrukken. Maar enkelen ontmoeten zij die zelfs niet eens
werktuigelijk kunnen lezen, meerderen die niet werktuigelijk
kunnen schrijven, d. w. z. die iets niet kunnen naschrijven.
De jneesten evenwel lezen en schrijven eerst goed, doch gaan
daarin langzamerliand achteruit, naarmate zij de school verder
achter zich hebben, en dit niet omdat er geen aanleiding is
tot onderhouden der vaardigheid, maar wel omdat het nooit
meer dan een vaardigheid is geweest. Gezond Ilollandsch
verstaan zij niet genoeg en weldra al te weinig: totdat de
tijd komt waarin zij hun gedacliten eerst niet meer behoorlijk
op papier kunnen brengen en dan ook zelden meer in woorden
uitspreken. Naarmate hun leerlingen ouder worden, zwijgen ze
ook meer. In niet geringe mate gevoelen de predikanten den