Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
zulk een onderzoek wordt niet gedaan en kan ook niet gedaan
worden. Willen wij toch iets van de vruchten van het onder-
wijs weten, dan moeten wij de getuigenissen hooren van hen
die geacht worden tot eenig oordeel bevoegd te zijn. Dit zijn
in de eerste plaats de hoofdonderwijzers zelf. ,/Breng in reke-
ning al wat door u gedaan wordt om tot de best mogelijke
uitkomsten te geraken; al die schooluren van inspanning en
toewijding van u en van uw hulppersoneel; uwe kennis en de
gave haar meetedeelen; de inrichting van uwe lokalen; uwe
goede leermiddelen; denk aan den gemiddelden tijd, zes jaren
lang, dat de leerlingen door n onderwezen worden; stel uwe
eischen die gij aan voldoend lager onderwijs stellen moogt en
moet; zie dan hoever gij uwe leerlingen hebt kunnen brengen
in ontwikkeling en kennis, en zeg ons daarna of deze in ver-
houding staat tot die billijke eischen !" Zoo hebben wij aan
allen gevraagd. Het antwoord liep min of meer uiteen, doch
kwam van allen hierin overeen, dat de leerlingen bij het verla-
ten der school op enkele gunstige uitzonderingen na niet zouden
kunnen beantwoorden aan de eischen die men stellen kan en
moet aan de uitkomsten van voldoend lager onderwijs. „De
leerlingen die mijne school verlaten, zijn niet genoeg ontwik-
keld," zoo zeide één; „de helft en dan nog de door de natuur
gezegenden, zoo de ouders niet al te veel tegenwerken, kun-
nen lezen; schrijven zonder grove fouten kunnen zeniet; goed
rekenen evenmin; zij zijn niet vaardig genoeg in het toepassen
van taal- en rekenregels." „Maar zeer weinigen," zeide een
ander, „ontvangen het getuigschrift, door de Plaatselijke School-
commissie gegeven, omdat ik niet tevreden ben en niet verklaren
kan, dat voldoend lager onderwijs is genoten." „Mijne leerlin-
gen kunnen aan het eind der hoogste klasse dragelijk lezen,
niet zonder fouten schrijven, goed uit het hoofd rekenen,
zeer goed den weg over de aarde vinden en best een opstel