Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
laagste klasse met cle nieuw aangekomenen eene nieuwe laagste
klasse te vormen, de meer gevorderden der laagste klasse met
de minder gevorderden der volgende klasse te vereenigen, enz.
en zoo doende, om voor een tien- of twaalftal ontijdig toege-
laten nieuwe leerlingen plaats te vinden, de gelieele school voor
een tijd in wanorde te brengen. Kan men niet alle onheil
van de school afweren, dit was door een wijs bestuur voorzeker
te voorkomen.
Het ScHooLVEiizüiM.
De schoolgelden zijn in de bovenstaande tabel aangegeven.
Daaruit blijkt, dat te Zaandam in vier scholen het onderwijs
kosteloos gegeven wordt — in de school Eijkman ook aan
enkele leerlingen; — dat het schoolgeld voor de lagere en
meer uitgebreid lagere seholen niet zoo hoog is, dat het betalen
daarvan aan de burgerij moeilijk valt. Behalve in het lokaal
Eijkman is overal elders plaats genoeg, zoodat, naar wij meenen,
alle kinderen van 6-14 jaar zouden kunnen schoolgaan. Om
te kunnen beslissen of dit ook werkelijk zoo is, hebben wij
van den Burgemeester een lijst ontvangen van de kinderen van
5-14 jaar, dat op den löden April 1876 in de gemeente
aanwezig was. De Plaatselijke Schoolcommissie heeft ons even-
zoo een lijst gegeven van de kinderen van dien zelfden leeftijd
op dien datum in alle schoollijsten ingeschreven. Wij hebben
deze lijsten nauwkeurig bewerkt en uit de vergelijking den
volgenden uitslag verkregen, na aftrek der leerlingen uit
andere gemeenten.
Er zijn in de gemeente Zaandam:
285 kinderen van 5 jaar, waarvan 58 schoolgaan, dat is 20.4
774 „ „ 6— 8 „ „ 665 „ „ „ 85.9 »,„
833 „ „ 9—11 „ „ 743 „ „ „ 89.2 »/„
890 „ „ 12—14 „ „ 285 „ „ „ 32. »/„