Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Deze lijst leert ons, dat in dit opzicht de scholen de Boer
V. d. Leij, van Wijk, v. d. Bilt, Westenberg, Heijman,
Bakker en Ujnink niet voldoen aan de eischen van opvoed-
en ondervpijskunde, de scholen de Boer v. d. Leij, v. d. Bilt,
Westenberg, Bakker en Rijnink zelfs niet aan de allerlaagste.
Het is waar, men kan ook den hoofdonderwijzer meetellen
en daardoor de verhouding in de scholen van }Vijk en Ileijman
wat gunstiger stellen; en dit is billijk, omdat de hoofdonder-
wijzers als van zelf het gewone werk doen van een hulponder-
wijzer en gedurende de vacaturen en ziekte van twee hulp-
onderwijzers. Maar dan blijft toch in de andere scholen de
verhouding nog hoogst ongunstig. En indien wij eens een
juiste opgave hadden gevraagd en ontvangen van de feitelijke
verdeeliug in klassen en afdeelingen met de aanwijzing hoe-
veel leerlingen aan eiken hulponderwijzer zijn toevertrouwd,
dan zou die verhouding hier en daar nog vrij wat onguns-
tiger worden. En dit zou dan toch de ware toestand zijn.
Want het gaat niet aan te bepalen: voor elke veertig leer-
lingen moet een hulponderwijzer benoemd worden en dan
eenvoudig het getal der leerlingen door 40 te deelen om het
getal der te benoemen hulponderswijzers te kennen. Neen, de
klasse moet niet grooter zijn dan 40 leerlingen en voor elke
klasse moet een hulponderwijzer henoemd worden. Dit is voor
de school Eijkman begrepen en in beoefening gebracht; maar voor
geen der andere scholen. De school Kosters heeft drie klassen,
acht afdeelingen en vier onderwijzeressen. Elders doet zich het feit
voor dat twee klassen, of één klasse van 60, 80, ja 100 leerlingen
aan een enkelen hulponderwijzer of onderwijzeres worden over-
geleverd ; of wel dat de leerlingen in een school met drie lokalen
in twaalf afdeelingen of klassen verdeeld zijn, die door zes
onderwijzers worden onderwezen. Wat zullen deze doen met zoo-
veel leerlingen, als zij hen nog alles moeten leeren, als zij ze