Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
64'an d& S£eden der afdeding Xaandam
van j/VolTcsonderwijs^^j ^ereeniging tot ievorde=
ring van het ''Volksonderwijs en Jiet ScJioolhezoeTo
in S'^ederïand.
Even als op bijna elk gebied is ook op dat van liet onder-
wijs allerwegen veel beweging. Als gevoelde men, dat alleen
een ontwikkeld volk een gelukkig volk wezen kan, tracht men
niet alleen de bronnen van stoffelijke welvaart te vermenigvul-
digen , maar ook die der ontwikkeling en beschaving van den
geest overvloediger te doen opwellen, en met hare wateren een
grootere oi)pervlakte te besproeien, zooveel mogelijk alle standen
in het genot van hare levenwekkende krachten te stellen.
Van daar de herhaalde herziening der onderwijswetten, de on-
tevredenheid over de nu bestaande, het pogen hier, de bijna
bovenmenschelijke krachtsinspanning elders het onderwijs goed in-
terichten en door zoovelen mogelijk er van te doen gebruik
maken, de offers in tijd en geld gebracht om den lust tot
schoolgaan te doen aanwakkeren m. a. w. het jagen van allen
die het goed met ons volk meenen, naar het bezit van voldoend
openbaar lager onderwijs.
Geen wonder! Van de school alleen laat zich wel niet al
het heil der natie verwachten, maar zij heeft dit toch voor een
goed deel in handen. Immers is het doel van de school niet,
zooals men nog maar al te dikwijls hoort zeggen: lezen, schrij-
ven en rekenen leeren ? Zeer werktuigelijk kau men daarin een
zekere vaardigheid bezitten, maar ongelukkig is het kind te
noemen, dat met dit doel onderwezen wordt. Neen, lezen,
schrijven en rekenen moeten door den onderwijzer gebruikt wor-
den als even zooveel werktuigen waarmee hij den geest van het