Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
die daarvan dan ook schade lijden, meer bewaard dan onder-
wezen, en dit soms in hun beste jaren. Of wel een ander
onderwijzer moet zijn tijd tusschen eigen klasse en de vacante
verdeelen , wat voor beide klassen , juist omdat het zoo dikwijls
gebeurt en soms zoo lang duurt, zeer onvruchtbaar is. Wat
kan één onderwijzer tegenover 100 a 150 leerlingen? Zaandam
heeft dat gedurig verwisselen met meer plaatsen gemeen. Wat
kan daarvan de oorzaak zijn ? De hulponderwijzers klagen
over gebrek aan waardeering van de zijde der burgerij, over
gemis van omgang met anderen, over de onmogelijkheid tot
het nemen van de noodige uitspanning en over de lage jaarwedde.
Alleen over deze laatste klacht spreken wij een oordeel uit.
Zij is ongegrond. De jaarwedde toch is sedert 15 April weder
verhoogd en nu vastgesteld, voor de school Eijkman; voor
de hulponderwijzers : ƒ 900 , ƒ 825 , ƒ 750 , ƒ 700 , ƒ 675 :
en voor de hulponderwijzeressen : / 575 en ƒ 300 ; voor de
scliolen van lager onderwijs: voorde hulponderwijzers: ƒ 600;
voor de hulponderwijzeres: f 550. De jaarwedde is hier niet
zooveel lager dan elders; integendeel, met andere steden
vergeleken is de jaarwedde goed. Het is waar. Zaandam mist
tot nu toe geschikte huisvesting; deze is duur of slecht,
waarom de hulponderwijzer hier iets meer noodig heeft dan
elders. Maar tegen de rijke of goed door het Rijk ondersteunde
gemeenten zal de onze, wat ons ook niet noodzakelijk toeschijnt,
den wedloop niet kunnen volhouden.
Waarom de hulponderwijzeressen minder goed betaald worden
dan de hulponderwijzers, weten wij niet. Zij zijn met lof werk-
zaam , hebben dezelfde behoeften; in de school verrichten zij
hetzelfde werk en moeten daar aan dezelfde eischen voldoen
als de hulponderwijzers. Waarom ontvangen zij dan ook niet
dezelfde jaarwedde? In elk geval is het onbillijk, dat de twee
hulponderwijzeressen in de laagste klassen der school Eijkman