Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
over onderhouden : voor een ordelijk gedrag op straat zijn zij,
evenwel niet verantwoordelijk te stellen.
Art. 8. bevelende dat eiken morgen vroegtijdig de lokalen
alsmede de banken en tafels worden geveegd en gereinigd en
dat Zaterdag des namiddags de schoollokalen worden geschrobd,
is, wij zeiden het reeds, een doode letter.
Art. 9. Er bestaat weinig gemeen overleg tusschen de
Plaatselijke Schoolcommissie en de meeste onderwijzers. Was
dit beter, dan zou er meer eenvormigheid in de inrichting der
scholen kunnen bestaan, wat voor de gemeentekas voordeelig
en voor de scholen goed zou zijn. Is dit gemeen overleg on-
mogelijk ?
De Hulponderwijzers.
Wij komen nu tot het hulppersoneel. Het bestaat uit onder-
wijzers en onderwijzeressen. Over het gehalte in de laatste
jaren , wat betreft kennis, beschaving en bruikbaarheid in de
school, is het oordeel der hoofdonderwijzers, dat de huljjonder-
wijzers die hun ojsleiding aan een kweekschool ontvangen hebben
en de hulponderwijzeressen bijna zonder ondersclieid het best
voldoen; dat onder hen die niet aan een kweekschool zijn
opgeleid, gunstige uitzonderingen zijn, maar dat de meesten
van deze alleen in staat zijn aan de kinderen werktuigelijk
eenige kennis meetedeelen, omdat hun eigen ontwikkeling
en beschaving veel te wenschen overlaat. Dit is een verschij-
nsel dat zich ook elders voordoet. Het laat zich verklaren uit
den stand waaruit de onderwijzers voor een groot deel te voor-
schijn treden, uit dien der kleine burgerij die niet de middelen
bezit den aanstaanden onderwijzer degelijk te doen opleiden en
in beschavende kringen te doen verkeeren. Na eerst als kwee-
keling te hebben geteerd op zijns Vaders verdiensten, moet
hij later met zijn hulponderwijzers-inkomen het huishouden zoo