Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
dat hij daarbij geraadpleegd wordt. Dat de onderwijzers der
lagere scholen, door de kinderen uit den arbeiders- en kleinen
burgerstand bevolkt, voor zichzelf aan den omgang met de ouders
der leerlingen weinig zouden hebben, indien deze al mogelijk
was, laat zich gemakkelijk begrijpen. Zoo gevoelt de onder-
wijzer te veel, dat hij aan zichzelf wordt overgelaten, wat zijn
levensgeluk almede niet verhoogt. ,/Laat hij dan elders een
betere betrekking zoeken l" denkt wellicht zeker iemand : doch
die gedachte is onbillijk en niet humaan. Liever spreken wij
den wensch uit, dat de jaarwedde verbeterd worde.
Bij zijne benoeming wordt den onderwijzer eene instructie ter
hand gesteld, inhoudende een besluit van den Raad d®. 11 Mei
1871 en een gedragslijn voor de hoofd- en hulponderwijzers en
kweekelingen der openbare lagere scholen in de gemeente Zaandam,
d®. 25 Mei 1871. Tegen deze instructie hebben alle onder-
wijzers zonder onderscheid billijke grieven, waarvan het weg-
nemen zeer Nvenschelijk is.
Aet. 8. van het besluit regelt de vacautietijden. Terwijl
de Middelbare school den leeraar in den zomer gelegenheid
geeft voor de zoo noodige ontspanning, moet de onderwijzer
der Lagere school met één xveeh tevreden zijn, waarvan dan
nog twee dagen wegvallen yoor het reizen, als hij de stad
wenscht te verlaten De ouderwijzer der M. U. L. S. heeft
per jaar eene week meer vacantie dan die der L. S.
Akt. 9. moest liever den leeftijd tot toelating bepalen op
6^/3 jaar, een leeftijd waarop de kinderen van den arbeider
toch nauwelijks voorbereid zijn tot het ontvangen van onderwijs.
Akt. 10. vergunt de toelating van nieuwe leerlingen tweemaaal
per jaar, waar hij gebrek aan Jmippersoiieel eenmaal noodig is,
ter vermijding van het vormen van al te veel afdeelingen.
Art. 14. regelende het wegzenden der leerlingen wegens
wangedrag voor langer dan een dag, maakt het bestaan van een