Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
klasse der Volkszangschool (jaarwedde ƒ60 door het Departement
van 't Nut uitgekeerd); de Heer van Wijk ontvangt ƒ 200
uit 's Eijks kas voor zijne diensten in de Avondlessen voor
Hulponderwijzers te Wormerveer, en de Heer Westenberg
uit 's Eijks kas een jaarlijksche toelage van ƒ 150 voor zijne
lessen aan kweekelingen. „Het is den Hoofdonderwijzer ver-
boden behalve op de vrije middagen, huisonderwijs te geven
zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders". Nu
is deze bepaling wel een doode letter, maar toch wordt door
de meeste onderwijzers niet veel huisonderwijs gegeven, wat
verblijdend is, omdat lessen wel voordeel zijn voor de ge-
meente, maar niet voor het onderwijs, want „door veel les geven
gaat men achteruit," zooals een uit eigen ervaring verklaarde.
Toch zouden alle onderwijzers gaarne dit middel tot verbetering
hunner jaarwedde aangrijjjen, nu deze zoowel met die van de
hulponderwijzers vergeleken, als gesteld tegenover de behoeften
• die stand en huisgezin opleggen, te laag is. Voor vergoeding
van huishuur is f 150 te weinig. Men huurt te Zaandam
geen geschikte woning voor dien prijs. Daarenboven is het
leven te Zaandam duur. Het is dus geen wonder, dat de
Hoofdonderwijzer alleen in de eerste behoeften van zijn gezin
kan voorzien en zich de weelde niet veroorloven van een ontspan-
nenden omgang in de beschaafde kringen , van boeken te koopen
voor zijne studie en het onderhouden van zijn veerkracht, met
een woord : dat hij zich niet kan handhaven op die plaats in
de maatschappij, waar hij behoort te staan. Misschien is hierin
voor een deel de klacht gegrond door bijna allen aangeheven,
dat de onderwijzer der Volksschool te Zaandam weinig in aan-
zien is. Men zoekt zijn omgang niet: hij wordt te veel als
ambtenaar aangezien; maar zelden wordt hij geroepen deelte-
nemen in den arbeid aan algemeene belangen en op het gebied
van het ouderwijs worden allerlei beslissingen genomen zonder