Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
De Hoofdonderwijzees.
Over dat gehalte nu van de hoofdonderwijzers is de Commissie
even weinig in staat te oordeelen als over het onderwijs in de
scholen gegeven. Hoe het wezen moet, kunnen wij zeggen;
hoe het is, niet.
Maar wel hebben wij ons eene meening kunnen vormen over
de maat van levensgeluk den onderwijzer toegemeten. De
jaarwedde van den Hoofdonderwijzer der school voor M. ü. L. O.
bedraagt f 1100, vermeerderd met 15"/q van de schoolgel-
den en het kosteloos gebruik eener woning. Die van de
Hoofdonderwijzers der L. S. is niet voor allen dezeKde.
De jaarwedde van den Heer van Wijk bedraagt ƒ lOOO, ver-
meerderd met 150/0 van de schoolgelden en het kosteloos gebruik
eener woning; die van de Heeren TVestenlerg en v. d. Bilt
ƒ970, plus löo/g der schoolgelden en ƒ 150 vergoeding voor
het gemis eener woning; die van de Heeren Bakker en liijnink
f 1100 en het kosteloos gebruik eener woning; die van den
Heer Heijman / 1022 en het kosteloos gebruik eener woning;
die van den Heer de Boer v. d. Leij f 1020 plus 157o der
schoolgelden en het kosteloos gebruik eener woning. Het getal
der dienstjaren heeft geen invloed op het bedrag der jaarwedde.
De Hoofdonderwijzeres der B. G. S. voor M. U. L. O.
ontvangt geen geldelijke bijdrage uit de kas der gemeente; zij
heeft boven de opbrengst der schoolgelden alleen het kosteloos
gebruik van een woning, van het schoollokaal en van een
gedeelte der schoolmeubelen en leermiddelen.
Er bestaat voor den onderwijzer weinig gelegenheid het inko-
men te verbeteren door het waarnemen van andere betrekkingen
op het gebied van het onderwijs. De Heer Bakker staat aan het
hoofd van de Yolkszangschool en van de Herhalingsschool (jaar-
wedde ƒ 200 te zamen); de Heer v. d. Bilt geeft les in de laagste