Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
één woord : hij zal zijne leerlingen opvoeden. Een gewichtige
taak wordt aan hem toevertrouwd, want van hem zal voor
een deel afhangen, welk mensch uit het kind opgroeit. De
eerste schreden aan zijne hand gezet op den weg der inspanning
van de geestelijke krachten die tot zelfstandig nadenken kan
leiden j de eerste indrukken van deugd en beschaafdheid door
hem op het ontvankelijk gemoed gemaakt: ze zullen beslissen
over de toekomst van den leerling. Den onderwijzer zijn dus
zekere eischen te stellen, waaraan hij moet voldoen, zal hij
de billijke verwachtingen der ouders niet teleurstellen en later
door zijn gewezen leerlingen worden gedankt. Hij moet voldoende
kennis bezitten en de geschiktheid haar te kunnen gebruiken
als een middel tot ontwikkeling der jeugdige hoofden; hij moet
een karakter hebben in staat de leerlingen achting voor zijn
persoon inteboezemeu en gewicht te leggen op de woorden
waarmee hij de jonge harten wil vormen; hem mag allerminst
de liefde voor de kinderwereld en dat heilig vuur ontbreken,
door het gevoel van roeping ontstoken, opdat hij blijve, wie
hij is, dag in, dag uit, van het eene jaar in het andere,
zonder ophouden tot aan het einde, onder alles, niet het aller-
minst onder dat altijd weer van voren af beginnen met het-
zelfde, altijd hetzelfde. Daarom moet hij een ontwikkeld, een
beschaafd, een goed man wezen.
En is hij dit, dan maakt hij aanspraak op de achting zijner
medeburgers die zijn omgang behooren te zoeken, hem het
leven in de gemeente tot een lust te maken en met hem over
hun kinderen van gedachten te wisselen, opdat huisgezin en
school zooveel mogelijk te zamen werken. Dan heeft hij ook
aanspraak op een jaarwedde die eenigszins opweegt tegen de
inspanning aan zijne betrekking verbonden en die hem ontlast
van de zorgen, waarvan de zware druk zijn krachten belem-
mert en zijn bezieling voor de school dooft.