Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
zit hij ook scheef. Want om zooveel hij kan rust te zoeken,
brengt hij den rechterarm vooruit en zit meer op het linker
zitbeen of omgekeerd. Daarbij wordt dus het schouderblad on-
natuurlijk ver omhoog gebracht, de ruggewervels zijwaarts
afgebogen, de afstand tusschen de ruggewervels wordt grooter
dan gewoonlijk; en uitzetting moet daarvan het noodwendig
gevolg zijn, bij eenigszins zwakke gestellen. Het getal der
scheeve kinderen, vooral dat der meisjes is groot, zooals onze
oogen ons dat eiken dag kunnen leeren.
Willen groote menschen gaan lezen of schrijven, dan schuiven
zij den stoel zoo dicht bij de tafel, als noodig is. Dit behoorde
ook aan het schoolkind te worden mogelijk gemaakt, zooveel
het kan.
Nu zijn de schoolbanken te Zaandam, op de Amerikaansche
na, bijna allen oud, zeer oud; er zijn er van vijftig jaar.
Het verwondert ons dus niet, dat bijna alle onderwijzers klagen
over de gebreken hunner banken en tafels. Een der on-
derwijzers heeft zich de moeite getroost, de schoolbanken
zijner school te meten en die uitkomsten met afmetingen van
leerlingen te vergelijken. Bij deze nam hij de maat van den
afstand van voetzool tot knie, van knie tot zitbeen, van zit-
been tot elleboog. Bij de tafel nam hij de maat van den af-
stand van voetplauk tot zitplank (vertikaal), van tafel tot zit-
plank, (vertikaal) en van zitplank tot tafel (horizontaal). De
daarna ingestelde vergelijking tusschen beide afmetingen over-
tuigde ons allen van de schadelijke inrichtmg van de school-
banken , daar zij voor bijna alle leerlingen aan geen enkel
vereischte voldoen. Ook bij het maken van de nieuwe Ameri-
kaansche banken is op deze eischen niet voldoende gelet. Een
enkele blik over de leerlingen overtuigt van den onhoudbaren
toestand der schoolbanken in onze gemeente.
Dr. Coronel te Leeuwarden bericht in de Schoolbode (1873,