Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
1200 leerlingen in Zaandam die in't geheel geen leuning kunnen
gebruiken. En waar die leuningen zijn aangebracht, zijn ze
ondoelmatig, voor alle leerlingen van alle lengten even hoog.
Zelfs bij het vervaardigen van de nieuwe Amerikaansche banken
is op dit verschil in lengte van de leerlingen eener zelfde klasse
niet voldoende acht geslagen. Het is waar men doet de achter-
staande bank als leuning gebruiken, doch dit is een al zeer
ondoelmatige leuning, slecht voor de gezondheid, slecht voor
de orde en slecht voor het bereiken van iederen leerling door
den onderwijzer.
En och of het gebrek aan lendenleuningen het eenige gebrek
onzer schoolbanken ware! Maar wanneer wij de bank be-
schouwen in verband met de daarbij behoorende tafel, dan open-
baren zich nog wel andere gebreken. De afstand tusschen bank
en tafel moet aan bepaalde eischen voldoen. Neem dien afstand
te groot, en voor verkrommingen, kortzichtigheid, storingen van
bloedsomloop, ademhaling en spijsverteering is de deur wijd open-
gezet. Het kind dat rechtopzittende op papier of lei onmogelijk
goed kan zien, omdat zij te ver van het oog verwijderd zijn,
buigt zich voorover en spant aanvankelijk de trekspieren van den
rug in om niet geheel voorover te zinken. Maar die spieren ver-
moeien zich en nu wordt met de ellebogen op de tafel steun gezocht.
Dan gaan weldra de schouderbladen in de hoogte, romp en
hoofd zakken dopr om niet zelden ten slotte steun te vinden
in de borst, die tegen den tafelrand wordt gedrukt. Ademha-
ling en Uoedsomloop lijden hieronder. Daarbij voegt zich nog
de nadeelige werking op de oogen, veroorzaakt, ten deele door
ophooping van bloed in het hoofd, ten deele door het gewennen
van het oog aan een te korten afstand van duidelijk zien.
Eindelijk: de leerling aan een tafel geplaatst die dit ge-
brek heeft, — te grooten afstand tusschen tafel en bank —
zal niet alleen voorover gebogen moeten zitten: bijna zeker