Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
de geldelijke krachten der gemeente niet te zwaar vallen. Wat
zoo wenschelijk en ook mogelijk is, zal, wij vertrouwen 't, dan
ook wel gedaan worden.
■ De Meübelen en de Leermiddelen.
In een frisch, goed verlicht en verwarmd lokaal moet ook
de noodige zorg besteed zijn aan de meubelen. Wij denken
allereerst aan de lanken (zie Dr. M. Salverda , de schoolbank).
Voor de orde, voor den regelmatigen gang van het werk, zoo-
wel als voor de gezondheid der leerlingen is het noodzakelijk
hen een goede houding te doen aannemen. Het kind dikwijls
levendiger van natuur, naarmate het gezonder is, gevoelt
behoefte aan beweging om de eenzijdige overspanning van
enkele spieren te voorkomen, draait en wendt zich daarom
uit instinkt in allerlei houdingen, totdat het eene houding
gevonden heeft, waarin de spieren het gemakkelijkst in rust
zijn. „Zitten" is, volgens Schreber, „maar ten halve een toe-
stand van rust." Immers, laat zijn aangenomen dat niet enkel
de romp, maar ook de beenen op voldoende wijze zijn onder-
steund , dan wordt toch een niet geringe spierinspanning vereischt,
zoowel om den romp voortdurend gestrekt en het hoofd opge-
richt te houden als om te voorkomen dat de in den toestand van
,/Wankelbaar" evenwicht verkeerende romp voorover of wel
achterover valle. Van daar dat rechtopzitten zonder „leunen",
zelfs bij krachtige personen op den duur vermoeienis doet
ontstaan. De trekspieren van den rug, die den romp eerst
rechtop hielden, verslappen van lieverlede en wij zien het
lichaam ineenzakken, zooveel de weeke deelen dit toelaten. De
nek wordt daarbij naar voor, de lendenstreek daarentegen
naar achter bewogen, en de normale kromming der wervelkolom
dermate gewijzigd, dat, indien deze abnormale houding bij
herhaling-en voor längeren duur wordt aangenomen, ten slotte