Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
zers moeten voor eigen rekening eiken morgen liet lokaal doen
vegen, de banken en tafels doen reinigen en des Zaterdags liet
lokaal laten schrobben. Zoo luidt hun instructie. Er is nie-
mand die zich daaraan houdt, om de eenvoudige reden dat
niemand zich daaraan houden kan; vrant de tijd ontbreekt om
een zoo groote oppervlakte en zooveel schoolmeubelen behoorlijk
te doen reinigen door het dienstpersoneel van den onderwijzer
en de onkosten loopen te hoog, als hij het door anderen laat doen.
Het is reeds veel, indien eens in de week een paar groote
jongens van de hoogste klasse het ergste vuil verwijderen; zij
vegen dan ook den vloer, d. w. z.: het geheele lokaal wordt
in een stofwolk gehuld, maar die stofwolk laat zich in den
eenen hoek weef neer, terwijl men in den anderen aan het
vegen is. Dit geschiedt nog niet eens in alle lokalen. Een-
maal in het jaar laat de onderwijzer den vloer zijner lokalen
schrobben voor eigen rekening. Er zijn evenwel lokalen die
van stadswege worden gereinigd eenmaal per jaar. Waarom
niet alle ? Zoo wordt ook het lokaal Hijkman des Woensdags
en Zaterdags van stadswege gereinigd. Waarom wordt met
dit lokaal een uitzondering gemaakt? In het lokaal Kosters
laat de reinheid niets te wenschen over.
Vraagt gij nu, hoe het over 't geheel met de scholen gesteld
is, dan antwoorden wij : hun getal is voldoende. Het is te
bejammeren dat zij niet met> meer kennis van de eischen aan
een schoollokaal te stellen zijn ingericht. Veel van de gebreken
der verlichting, der verwarming, der luchtverversching, der
privaten en van het drinkwater zijn te herstellen. Er is eene betere
verdeeling in enkele lokalen te maken. Voor de reiniging kan
doelmatiger worden zorggedragen. En het verheugt ons te
meer te kunnen zeggen, dat verbetering mogelijk is, omdat
zoovele van die gebreken hinderlijk zijn voor het onderwijs en
schadelijk voor de gezondheid. Zij zouden, meenen wij, voor