Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
vergangen zijn, worden zij weinig gebruikt, daar zij toelit
aan de voeten veroorzaken. Frissche lucht treedt ook binnen
door tuimelramen op de hoogte van de hoofden der onderwijzers
juist boven de hoofden der kinderen, door tocht dus vaak
onbruikbaar; behalve in het lokaal v. cl. Bilt, waarin de tui-
melramen hoog genoeg zijn aangebracht. Daar de gaten in den
zolder niet met de buitenlucht in onmiddellijk verband staan
en daarenboven eens in het jaar, in de lente, van stadswege
worden opengelegd en eens in het jaar, in den herfst, evenzoo
worden gesloten, zoo heeft in deze nieuwe lokalen weinig af-
voer van bedorven lucht plaats. In het lokaal v. d. Bilt wor-
den des winters ook de ramen voor goed gesloten en met
stopverf dichtgestopt tot wering van tocht. In het lokaal Eijk-
man heeft de luchtverversching in de bovenlokalen plaats door
de ramen, ook al weer op de meest ondoelmatige plaats tuime-
lend , en door rozetten. In sommige lokalen kan de lucht niet
ververscht worden, als de slooten stinken.
De luchtverversching in de scholen te Zaandam laat dus veel te
wenschen over. De middelen zijn onverstandig aangebracht, on-
bruikbaar, som tot nog grooter luchtbederf aanleiding gevende,
want de open ramen doen tocht ontstaan en voeren moerasgassen
aan; of de open deuren de bedorven lucht van de kleederenbe-
waarplaatsen en privaten die in deze portalen zijn aangebracht.
Nu is het waar, dat men bij een zamenloop van gunstige om-
standigheden de lokalen zou kunnen binnentreden en betrekkelijk
weinig van bedorven lucht bespeuren; het is ook waar, dat de
onderwijzers die den geheelen schooltijd in het lokaal blijven,
weinig van het toenemend luchtbederf zullen ruiken, en dus
ook weinig klagen: maar daarom zal dat bederf toch bestaan en
schadelijk zijn voor de gezondheid der leerlingen, naarmate de
omstandigheden tot meer of minder verontreiniging der lucht
samenwerken.