Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
de zuurstof uit de lucht weggenomen en koolzuur, waterdamp
en organische stoffen daarin gevoerd; de huiduitwaseming brengt
water, koolzuur en organische stoffen, waaronder ook stinkende
vetzuren, in het vertrek.
Eisehen wij in onze woningen volkomen zuivere lucht, en
zouden wij het uiterst onaangenaam vinden als een walgelijke stank
vele uren daags ons levensgeluk verstoorde en onze opgewekt-
heid deed verdwijnen, dan mogen wij ook niet toelaten, dat
onze kinderen die veel meer vatbaar zijn voor de werking
van schadelijke invloeden, worden opgesloten in lokalen, waar
een vieze reuk heerscht. Art. 4 van de Wet op het L. O.
komt dan ook ouders en kinderen te hulp door de volgende
bepaling : „Geen schoolonderwijs wordt gegeven in lokalen die
door den districts-Schoolopziener verklaard zijn voor de gezond-
heid schadelijk te wezen, of van onvoldoende ruimte voor het
aantal schoolgaande kinderen."
Evenwel al bouwt men de schoolkamers zoo ruim dat, na
aftrek van de ruimte door meubelen en leerlingen ingenomen,
toch nog de grootste hoeveelheid lucht per leerling die ooit bij
ons te lande geeischt is (Rotterdam, 6 M®) overblijft, dan
nog zou die hoeveelheid niet voldoende zijn om te verhinderen,
dat de schoollucht reeds tegen het midden van den schooltijd
uiterst hinderlijk wordt voor de aanwezigen. Daarom moet
geregelde luchtverversching plaats hebben, d. w. z. bedorven
lucht moet worden afgevoerd, frissche lucht moet worden aan-
gevoerd. In elke schoolkamer moet daartoe dus de gelegenheid
bestaan. Nu zijn de middelen tot luchtverversching velerlei.
Het best geschiedt deze, wanneer de bedorven lucht door een
werktuig wordt uitgepompt en de frissche lucht evenzoo wordt
ingebracht. Doch dit middel zal vooreerst voor onze scholen
wel te kostbaar zijn, al is het in Amerika reeds vrij algemeen.
Er zijn daarenboven nog twee middelen tot luchtverversching.