Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Het belang van den onderwijzer geldt evenzeer als dat van
den leerling. Geen verblindend licht tegenover den leerling,
maar evenmin tegenover den meester. Dan ziet hij het gelaat
der leerlingen slecht verlicht en hij wordt verblind door de
ramen tegenover zich.
Nu is het mogelijk dat onderwijzer en leerlingen zich geen
rekenschap geven van de gebreken der verlichting; toch zullen,
enkele klassen uitgezonderd, verreweg de meeste er onder
lijden, want de Zaandamsche scholen zijn ondoelmatig verlicht.
Indien dit reeds schade doet aan het gezonde oog, wat zal dan
aan het zieke geschieden ?
De Luchtverversching.
Goed licht is noodig, maar ooTc lucht (zie 0. B. Spruijt.
Het luchtbederf in onze scholen.) Het is bekend, dat de lucht
in een vertrek waarin zich vele personen bevinden, na een
korten tijd de aanwezigen onaangenaam begint aantedoen.
In een dergelijk vertrek gevoelt men verscheidene hinderlijke
gewaarwordingen, waarvan men niet veel anders zeggen kan,
dan dat men de lucht benauwd, drukkend, onfrisch vindt.
Komt men uit zulke vertrekken in de open lucht, dan gevoelt
men zich zeer onaangenaam aangedaan. Blijft men in die be-
nauwde athmospheer, dan ontstaat weldra hoofdpijn, die uren
lang kan aanhouden, nadat men het vertrek heeft verlaten. Ja,
als het luchtbederf tot een zekeren graad is gestegen, dan
wordt het zoo hinderlijk, dat alle lust vergaat, het denken wordt
moeilijk, onmogelijk; er is een beginnende ziektetoestand te-
weeggebracht. Geen wonder, er zijn dan in de bedorven lucht
bestanddeelen die ons reukorgaan bij het binnentreden terstond
ontdekt. Verschillende oorzaken werken tot dat luchtbederf
mede. De voornaamste zijn de ademhaling en de huiduitwase-
ming van de aanwezige personen. Door de ademhaling wordt