Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
juist als oiize warmte-waarneming. Iemand die van buiten
uit de koude lucht in dit vertrek komt, vindt het hier warm,
terwijl een ander die eenigen tijd in een warmer lokaal geweest
is, het hier koud zal vinden. Evenzoo het oog. Zijn wij aan
sterk licht blootgesteld, dan wordt de gevoeligheid daarvoor
verminderd. Sterk licht moet dus worden vermeden, maar
evenzeer de snelle afwisseling van licht en donker, door ge-
durig afwisselend naar meer en minder verlichte vlakken te zien,
omdat afstomping en meerdere gevoeligheid van het netvlies voor
licht, en vernauwing en verwijding van de pupil daarmede ge-
lijkmatigen tred moet kunnen houden.
Deze uitwijding is noodzakelijk, omdat zij leert begrijpen,
hoe in een schoollokaal de verlichting moet zijn. Het licht
moet daar niet te zwak zijn, omdat bij zwak licht fijnere voor-
werpen — letters — alleen onder een grooten hoek kunnen
gezien worden. Te sterke inspanning is daarvan het gevolg.
Het schoollokaal zij dus voldoende verlicht, maar vooral zij de
verlichting gelijkmatig. Het is ten eenemale verkeerd de licht-
ramen tegenover de leerlingen te plaatsen; of achter hen, zoo-
als in de lokalen Heijman, Bakker, Kosters, Eijkman , (en-
kele lokalen.) De werkmuur wordt hier sterk verlicht, maar
op het boek valt de schaduw van den leerling en bij het af-
wisselend op en neder zien heeft een te sterk verschil van lichts-
indruk plaats. Vooral wanneer het licht niet te ruim is (zooals
m het lokaal Kosters, waar des zomers de felle hitte door
jalousieën moet bestreden worden en het dan zeer duister is,)
ondervindt de leerling het lastige van die plaats der ramen.
Hij trekt het bovenlijf naar de linkerzijde terug om het licht
langs zich heen op de hand te doen vallen, of wel, hij zit
sterk gebukt om met de door het sterker licht verblinde oogen
de fijn gedrukte letters en cijfers nog te kunnen onderscheiden.
Zoo ontstaat rugverkromming en schade aan het oog, dat nog