Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
bij het licht nog lucht vindt, goede zuivere dampkringslucht.
Een goede verlichting dus! Niet alleen omdat zij vroolijk
stemt, maar omdat zij noodig is voor een onzer edelste
organen, het oog. Licht en oog zijn één, zegt Ur. II. Snellen.
Alle eischen die wij aan de verlichting stellen, ontleenen wij
aan de eigenschappen van het oog en toetsen wij aan de vraag,
wat voor het oog weldadig en gunstig, wat nadeelig en gevaar-
lijk kan zijn.
Wij moeten op twee werkzaamheden van het oog die met
de verlichting der lokalen in nauw verband staan, opmerkzaam
maken. Zij zijn : 1". de accommodatie van het oog voor ver-
schillenden afstand en de accomodatie voor verschillenden graad
van verlichting. Op afstand en in de nabijheid zien wij
niet gelijktijdig scherp. Een normaal oog behoort zoodanig in-
gericht te zijn, dat, in toestand van rust, op afstand gelegen
voorwerpen een scherp beeld in de diepte van het oog op
het netvlies vormen. Wil men in de nabijheid scherp zien,
dan moet aan de lens iets veranderd worden, üe lens wordt
vooral aan hare voorvlakte boller en dit geschiedt door de wer-
king van een in het oog gelegen spiertje, geheel onwillekeurig.
Tweeërlei beweging heeft hier gelijktijdig plaats. De beide oogen
richten zich, convergeeren naar het punt dat men wil zien.
Uit deze convergentie besluiten wij tot den afstand waarop het
voorwerp zich bevindt, en door verandering van de lens wordt
voor dien afstand geaccomodeerd. Naarmate het voorwerp na-
derbij is, wordt een hooger graad van convergentie en accom-
modatie vereischt, en wel veel meer dan in directe verhouding
tot de afstanden.
Is de verlichting slecht, dan moeten wij de voorwerpen onder
een grooteren hoek zien om ze te kunnen onderscheiden : het
oog moet dus dichter bij de voorwerpen gaan.
Maar het oog accommodeert zich ook voor verschillend licht.