Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
sen of afdeelingen in hetzelfde lokaal onderwezen worden; zoo
zelfs dat in de school Hijnink c. 850 leerlingen, in twaalf af-
deelingen, in drie lokalen zitten en hiervan ± 150 in één lokaal;
dit laatste is sedert door een schot in twee lokalen gesplitst.
De schoolkamers, enkelen uitgezonderd, zijn te hoog, te diep,
te klankrijk. De scholen Heijman en Westenberg zijn niet
afgedeeld. Leerlingen en onderwijzers ondervinden daarvan
al de slechte gevolgen. Wat gonzend gedruisch is hier in de
school welkom , omdat het belet elkaar al te duidelijk te hooren ,
zooals een der onderwijzers ons verzekerde.
De ruimte laat veel te wenschen over in het middelste lokaal
Kosters, in het lokaal Westenberg en Heijman. De school
Kosters heeft een oppervlakte van 70 M^ en is bevolkt door 64
leerlingen; de school Westenberg 92.43 M^ en bevolkt door
116 leerlingen. Hier heeft elke leerling dus nog geen plaats
van 80 dM^; en nu moet van deze plaats nog worden afge-
trokken de ruimte noodig voor gangpaden, afstand der banken
van den muur, kapstokken, kachel en kasten. De leerlingen
moeten dus wel ingepakt worden. Het lokaal Boosman is zeer
ruim, voor 22 leerlingen heeft het een oppervlakte van 57 M®.
De Veelichting.
Van groot belang zijn ook licht en lucht. In dit opzicht
moet de toestand der school geheel en al in overeenstemming
zijn met de eischen van het kinderlijk gemoed. Het school-
vertrek moet vroolijk zijn. Weg met alle naargeestigheid en
bedomptheid, want hier moet het kind het grootste en beste
deel van den dag een aangenaam tehuis vinden. Hoe zal het
gaarne in de school zijn, als het niet vindt, M'at het onbewust
er vinden wil? En het kind wil ruimte, frissche lucht en licht,
veel licht: dat is zijn lust en zijn leven. Waar het licht
vindt, gevoelt het zich gelukkig; daar kan het leven, als het