Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
]6
heid gevaar. Het onderwijs in de Gymnastiek bij den Heer
Eijkman vervangt de speelplaats niet. Het wordt maar eens in de
week, één uurtje, en dan nog ongeregeld gegeven. En de
schooltijd duurt toch drie en een half uur zittens. In de meis-
jesschool nemen de leerlingen drie en een half uur lang niet
de minste beweging, nooit. Ilet zijn meisjes tot zestien jaar
oud. Ongezonder kan 't niet!
De inrichting der Lokalen.
Een goed schoolgebouw moet aan een voornamen eisch be-
antwoorden : deze, dat de inrichting de onderwijzers bij het
geven en de leerlingen bij het ontvangen van het onderwijs
niet belemmert. In de eerste plaats komt hier de ruimte in
aanmerking, niet alleen uit het oogpunt der gezondheid maar
ook uit dat der onderwijskunde.
Zoodra het getal der leerlingen meer dan 70 bedraagt, wordt
volgens de Wet op het lager onderwijs de hoofdonderwijzer door
een kweekeling, bij meer dan 100 door een hulponderwijzer bij-
gestaan. Het is dus niet in strijd met de wet wanneer in één
lokaal bijna 100 leerlingen bij een zitten om door één persoon
onderwezen te worden (de hulp van een kweekeling is zoo goed
als niets waard.) Toch is zulk een toestand in strijd met alle
regels eener gezonde onderwijskunde. Het grootste getal leerlin-
gen , door één persoon te onderwijzen, moet, zal hij ze leeren
zien, spreken, denken en oordeelen en daarenboven nog den
200 noodigen invloed oefenen op de karaktervorming, niet hooger
zijn dan 40.
Een tweede regel is, dat men geen twee onderwijzers naast
elkander in hetzeMde lokaal, maar elk onderwijzer in een af-
zonderlijk lokaal plaatst, zullen zij elkander niet hinderen^
Waar twee of drie onderwijzers tegelijk spreken, en even zoo-
vele klassen luisteren en antwoorden, ontstaat verwarring en