Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
Aan jaarwedden werd / 13537,43% betaald en alle onkosten ten
bate van het onderwijs gedekt door een som van ƒ 18554.805.
Om aan de wet te gehoorzamen had de'gemeente in 1860 en
in 1861 geldleeningen moeten sluiten voor het bouwen van
schoollokalen, tot een bedrag van ƒ 87000 a 4 7o- Aflossing
en renten van dit kapitaal zijn onder de zooeven genoemde
uitgaven niet begrepen.
Intusschen werd daaarenboven in 1867 voor het Middelbaar
onderwijs uitgegeven: f 14037,16' onder welke som niet be-
grepen zijn aflossing en renten van eene geldleening, groot
ƒ 40.000 a 5 "/o, in 1865 gesloten.
En zien wij nu de begrooting in voor 1877 dan blijkt, dat
dezelfde gesubsidieerde bijzondere meisjesschool nog bestaat en
evenzoo de 8 openbare scholen, maar nu met een personeel van
8 hoofdonderwijzers, 23 hulponderwijzers en hulponderwijzeressen,
1 onderwijzeres in de vrouwelijke handwerken en 5 kweekelin-
gen; dat voor jaarwedden ƒ 21.317,50 en in het geheel voor
het lager onderwijs f 30.970,50 is uitgetrokken.
Yoor het M. O. is een som van / 17.200. aangewezen.
Het onderwijs zal dus in het volgend jaar _ƒ 48.170,50 kosten,
behalve de aflossingen en renten der geldleeningen, die in 1870
vermeerderd zijn met eene van f 13000 a 4^2 %
bouwen van een nieuw schoollokaal op den Zuiddijk; en in 1872
met eene van ƒ 9500 a 5 ®/„ voor het verbouwen van de H.
B. school en de school voor 51. U. L. onderwijs.
Aan geldleeningen ten bate van het onderwijs heeft de ge-
meente dus in de laatste twintig jaren een last op de schouders
genomen van ƒ 139.500.
En nu is in deze opgaven nog geen spraak van de zorgen
voor de Winteravond- en Herhalingschool, de Volkszangschool,
de Bewaarschool, de Naai- en Breischool, noch ook van de
vroegere Stadsmuziekschool.