Boekgegevens
Titel: Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8958
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202976
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Lager onderwijs, Zaandam, Verslagen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verslag wegens den toestand van het lager onderwijs in de gemeente Zaandam, aan de leden der afdeeling "Zaandam" van "Volksonderwijs"
Vorige scan Volgende scanScanned page
ziener en cle Inspecteur van het lager oncler«-ijs daarover te
oordeelen hebben, maar ook omdat eene commissie als de Uwe
niet in staat zou zijn na eene vluchtige kennismaking met het
onderwijs hierover een welgegrond oordeel te hebben. Alleen
langdurige beikendheid en grondig onderzoek kunnen tot ver-
trouwenswaardige uitkomsten leiden.
Het kon ons ook niet te doen zijn alleen aanteteekenen
wat afkeuring verdient. Wij wenschten ook te waardeeren,
opdat niet gebrek aan licht de opgewektheid zou dooven tot
verbetering van wat daarvoor vatbaar is. Onze Gemeente heeft
voor het onderwijs te veel gedaan om niet dankbaar in hare
krachtsinspanning te roemen. Hogen de volgende feiten dit
bewijzen.
In 1857, het jaar waarin de wet op het lager onderwijs
werd ingevoerd, waren te Zaandam negen scholen, min of meer
door de Gemeente gesubsidieerd, een armenschool, geheel voor
hare rekening, een diakonieschool van de N. H. gemeente aan
de Oostzijde en een school van den onderimjzer Kok, geheel
voor eigen rekening.
Aan de tien eerstgenoemde scholen waren werkzaam: 9 hoofd-
onderwijzers, 1 hoofdonderwijzeres, 9 hulponderwijzers en 6
kweekelingen. Aan jaarwedden werd ƒ 2400., aan het materieel
ƒ 1.386,665, in het geheel aan het onderwijs dus ƒ 3786,66%
uitgegeven, terwijl een onderwijzer in de oude talen f 400.
ontving.
De Gemeente begon toen de wet van 'hl uittevoeren.
Tien jaren later, in 18G7, waren er 8 openbare scholen en 1
gesubsidieerde bijzondere meisjesschool. Aan die 8 openbare
scholen waren werkzaam : 8 hoofdonderwijzers, 11 hulponder-
wijzers, 18 kweekelingen, 1 onderwijzeres in vrouwelijke hand-
werken en 1 onderwijzer in de gymnastiek; aan de gesubs.
bijz. meisjesschool 1 hoofdonderwijzeres en 2 liulponderwijzeressen.