Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
en ■ te rusten op zijne slaapstede. Gelukkige Simeon!
die zoo den laatsten vijand onder de oogen ziet.
Hij zegt waarom hg nu wil verwisselen naar beter
oord: »Want mgne oogen hebben uwe zaligheid ge-
zien, die Gij bereid hebt voor het aangezicht van
al de volken." Dat gezegende Kind, rustende in
zijne armen, is zgn vrede, en is de bron zijner
eeuwige zaligheid. Nu vangt zgn profetischen lof-
psalm aan, waarvan de tonen ons liefelijk tegen-
ruischen. Hoort naar hem, die de eerste in het
Nieuwe Testament is, welke dat Kind als een Hei-
land der heidenen bezingt en begroet: »Een licht
tot verlichting der heidenen, en tot heerlgkheid
van uw volk Israël." Met verwondering en aan-
bidding luisteren Jozef en Maria naar de woor-
den des grgzen Zieners, en naar den zegen, dien
hg over beide uitspreekt. Eer hg Jezus zal over-
geven heeft hij nog in het bgzonder aan Maria, de
moeder des Heeren, een woord:
»Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding
van velen in Israël, en tot een teeken, dat weder-
sproken zal worden; en ook een zwaard zal door
uwe eigene ziele gaan, opdat de gedachten uit vele
harten geopenbaard worden."
Dit tot de moeder gesprokene door den ouden
Simeon is u nog niet recht duidelijk. Denkt er eens
over na, en spreekt er met uwe ouders of uw mees-
ter over; zij zullen het u wel verklaren. Wg ne-
men afscheid van den vromen grgsaard met de bede :
S£cia/ O t) ^ae/era "^Óoan,
eum.cM,^'^aan m v^fce/e,-