Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezea verschijnt mede:
A. C. DE ZWAETj Leeshoek over de Geschied, dos
Vaderlands. Met plaatje en kaartje. 4o dmk . 50 ct.
Ook verkrijgbaar in 2 stukjes a.....25 >
--Handleiding bij het Ondenicht in het stellen. 20 >
--Eenige bladzijden uit de Algem. Gesch. Ie st. 25 »
--» » » » » » » 2e st. 30 »
--Bijbelsche Tafereelen.Met 48 plaatjes. 2e druk. 50 >
Ook verkrijgbaar in 2 stukjes a.....25 »
P. G. WIJLE, De Zangvriend. 32 meerstemmige
Christelijke liederen voor jong en oud. 2e druk. 25 »
M. SMINK, De kleine Zanger. 2 en 3 stemm. zangstukj. 15 »
H. NIEUWHUIS en F. C. WIJLE, CBristelijk school-
boek der Kerkgeschiedenis. 4e drvik . 35 >
J. DE VEIES, Eerste leesboekje voor .kinderen 2e dr. 10 »
--Tweede leesboekje voor kinderen. 2o druk. . 10 >
C. VAN. DEit VELDEN Jz., Raad en Bestuur. Ie st. 20 »
--Raad en Bestuur. 2e stukje, 2e druk . . . 25 »
--» > » 3e stukje . . . . . 25 »
R. HUSEN, Eerste beginselen van Ne'd. Taalk. 3edr. 20 »
---Kennis der natuur, met 66 plaatjes. 2e druk . 50 »
Ook verkrggbaar in 2 stukjes a . . . . 25 »
E. J. VEENENDAAL,Volksw.enMaatsch.verk.2edr.30 >
--Vergeet-mij-nietjes. 2o druk.....20 »
—— Reseda.'Leesboek voor school en huis, 2e dr. 25 »
--Uit het Delfstoffcnrijk, 2e druk . . '. . 30 »
--Uit het Plantenrijlc. 2e druk . . . . . 30 >
--Uit het Dierenrijk ...,'... . 30 »
--Lenteregen. Gedichtjes voor de jeugd . 25 >
P. A. E;^EL , Landen en volken uit de Heidenwereld.35 »
--Eerste leesboelge ..........5 >
--Tweede leesboekje......'. . . 5 »
B. HENDRIKS, De Kindervriend. 2e drak . . . 25 »
0. M. MULDER, Bijbelsche geschiedenis. O, T. , 40 >
R, VAN DER WINT, Palestina. 2e dnik. . . . . 15 >
R. V. MILL, Je — 5e Spel- en Leesboekje. 5, 7Va, 10 »
■i--Leesboek voor School en Huis.....15 »
T. LINSCHOTEN, Wonderen der natuur . . , 35 >
SCHABERG, Kinderprenten in 32 soorten. Per riem./5.—