Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bi) den Uitgever dezes verschijnt mede:
A. C. DE ZWAET, Leesboek over de Geschied, des
Vaderlands. Met plaatje en kaartje. 3e druk. . 50 et.
Ook verkrijgbaar in 2 stukjes a . . . 25 »
--Handleiding bij het onderricht in het stellen,
ten gebruike der scholen. 2e druk . . . 20 »
--Eenige bladzijden uit de Algem. Gesch. Ie st. 25 »
--» » » » » » 2e st. 30 »
--Bijbelsche Tafereelen.Met 48 plaatjes. 2e druk. 50 »
Ook verkrijgbaar in 2 stukjes a . . . 25 »
P. C. WIJLE, De Zangvriend. 32 meerstemmige •
Christelijke liederen voor jong en oud. 2e druk. 25 »
M. SMINK, DekleineZanger.2en3stemm.zangstukj.l5 »
H. NIEUWHUIS enF. C. WIJLE, Christelijk school-
boek der Kerkgeschiedenis. 3e druk . . 35 »
J. DE VRIES, Eerste leesboekje voor kinderen . 10 >
--Tweede leesboekje voor kinderen. 2e druk . 10 »
C. VAN DER VELDEN Jz., Raad en Bestuur. 2e dr. 20 »
--Raad en Bestuur. 2e stukje, 2e druk . . 25 >
R. HUSEN, Eerste beginselen van Ned.Taalk. 3e dr. 20 »
--Kennis der natuui', met 66 plaatjes. 2e druk . 50 »
Ook verkrijgbaar in 2 stukjes a . . . 25 >