Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
geloof slechts, Christus heeft mij tot u gezonden."
Deze taal der liefde doet den vluchteling stilstaan,
bevend en weenend. Zij keeren beiden terug; onze
Johannes verliet hem niet, voor dat hij schuld be-
leden en zich aan Jezus verbonden had. Dat was
de vrucht en de macht der liefde. Tot in zeer
hoogen ouderdom hoorde men van de lippen des
ouden Zieners b^j herhaling de woorden der teeder-
ste liefde: »Kinderkens! hebt liefde onder elkander!
Dat is het gebod des Heeren: en meer is niet noo-
dig." — Men wil dat hij te Efeze zou gestorven
zijn. Zalig die trouwe dienstknecht: zijne werken
volgen hem en zgne nagedachtenis blijft tot aan
het eind der . eeuwen in . gezegend aandenken, en
zijne woorden zullen nog menigeen verkwikken en
vertroosten op den weg des levens en in de ure
des doods.
Stort licMo in invjii lisii-t, o Heerl
ÜJit ilt TJ tot!x- l>oiiiiu,
Oi>roolxt <;ii vi-oou» -vjiii xiii:
Zoo l<^ot<io ili iiw iisisim toi- «ïoi-;
Leoi- iny mot sil mijn Iti'iiolitoii
TJw lioftlelos» l><"^ti-ii<:?lit«;ii I
Wijze.- Ps. 121.