Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
ven, en is als profetisch geschrift nog niet ten
volle verklaard. Maar toch, vs^aar Johannes het
Jeruzalem afmaalt in al zgne heerlykheid en luister,
daar wordt het hart, dat Jezus liefheeft, begeerlijk
en getroffen, en verlangt het naar die plaats der
eeuwige heerlgkheid. Wij hebben, zoo als andereu,
dezen discipel den apostel der liefde genoemd. Een
treffend verhaal uit zyn leven bevestigt dit even
krachtig als zyne brieven. Op een zyner reizen
in de nabyheid van Efeze trof hy een jongeling aan,
die hem bijzonder aantrok by eene eerste ontmoe-
ting. Vóór hy van hem scheidde, gaf hy hem aan
de zorg en leiding van een leeraar over. By een
vernieuwd bezoek van den apostel vernam deze tot
zyne smart, dat die jongeling afgeweken en zelfs
diep gezonken was, zoodat hy reeds als aanvoerder
eener rooverbende zich in een gebergte aldaar op-
hield. De apostel begeeft zich terstond naar het
rooververblyf, waar hij aangehouden wordt, en ver-
zocht tot het hoofd geleid te worden. De eerwaar-
dige grijze ziet daar den afgedwaalden zondaar met
een oog en hart vol mededoogen en liefde, en of-
schoon deze dat liefdeoog ontvlucht, volgt onze apos-
tel hem, en roept hem toe: »Myn zoon! waarom
vlucht gy voor uwen vader, een oud en ongewa-
pend man? Vrees niet, er is nog hoop voor u:
s.