Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Daar hoort h^ van den bijna stervenden Heiland de
woorden: »Zie, uwe moeder!" en zoo beveelt Hg
zijne moeder aan de zorg van zijn meest geliefden
discipel aan. En Johannes neemt haar mede naar
zijne woning, en zal nu voortaan haar trouw zijne
liefde bewijzen. In de H. Schriften des N. Testa-
ments hebben wij van dezen apostel belangrijke boe-
ken : het Evangelie, drie Brieven en de Open-
baring, een profetisch boek. Hij heeft al de dis-
cipelen overleefd, en meer dan eene halve eeuw ge-
arbeid voor de zaak zyns Heeren, ten zegen vQor
de Christelijke kerk. De overlevering wil, dat hij
onder den keizer Domitianus te Rome, waar hij ge-
vangen zat, in een ketel met kokende olie gewor-
pen zoude zijn, doch dat hij door Goddelyke bewa-
ring ongeschonden daaruit zou gehaald zijn. De-
zelfde keizer heeft hem daarna verbannen naar het
eenzame rotsachtige eiland Patmos, en het is daar,
dat hij in hemelsche gezichten de volle zegepraal
van het Godsrijk gezien heeft; zoodat hij met recht
de laatste ziener kan worden genoemd. Wij zou-
den uit zijne heerlijke geschriften wel veel kunnen
afschrijven voor u, doch raden u liever aan die
zelf te lezen. Zgn laatste boek, dat het slot ixit-
maakt van het N. Testament, heeft aan vele chris-
tenen ruime stof tot nadenken en onderzoek gege-