Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
bezegelen. Onder dit twaalftal behoorde ook Jo-
hannes, de zoon van Zebedeus, de broeder van Ja-
kobus; met dezen en Petrus was dit het uitverko-
ren drietal, dat in bijzondere omstandigheden van
groot gewicht in het leven des Heeren,^ eene onder-
scheiding boven de andere discipelen ten deel viel.
Johannes, niet ten onrechte genoemd de apostel dor
liefde, was te Bethsaïda geboren en een niet onbe-
middeld visscher. Van achter het vischnet werd hij
geïoepen om Jezus te volgen en te dienen. Zijne
moeder is waarschijnlijk Salome, de zuster van Ma-
ria , de moeder des Heeren, die eene bijzondere
liefde voor den Heiland toonde, en Hem getrouw
volgde. Deze uitverkoren jonger van Jezus deelde
in groote mate in de liefde van Hem; op het innigst
was hij aan den Heere verbonden, en vol gloed ge-
tuigde hij van zijn jLeester. Op den berg der ver-
heerlijking is Johannes ook getuige van een liefelijk
tafereel uit Jezus leven. In den lijdensnacht des
Heeren ligt hij aan 's Meesters borst, en gaf daar-
door een nieuw bewijs van zijne teedere gehecht-
heid. In den hof van Gethsemane is het hem ook
vergund dieper dan de andere discipelen die plaats
van zielelijden in te treden. Onder het kruis zien
wg hem ook staan, en is hij de eenige discipel tot
wien de Heere één zijner kruiswoorden spreekt.