Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
ijet 0cmoctr ban ben (toftCictaaarbcr. Dc^c ban
gcbacötcn/ nu bc ficrttcr gcopcnb sonbcrjijn
toeten cn in Ijet mibbcrnacljteiijïx uur / bat ai?
ïen/ baar toie ïjö 3Ot0 nwct bragen cn toie Ijij
ftreng ïtctaafien moet/ ontbludjt sijn. f>auïu^i?
getuige ban sgne toanïiapigc sicl^gcftcïböeib cn
5ict Ijem naar ïjet stoaarb grijpen om jiclj.ieïbcn
tc baaben. ^Emnibbcï^ bcrljeft bcje jijnc ftcm /
cn rnept öem toe: „^ac ujclben geen ïitaaab;
toant toij sijn alïcn ïjier." ^pocbig toorbt bc
fdjoutoplaat^ ban bit gebaï bcdicïjt/bc ontroer?
be/ bic bijna op bc grcn^ ber taanljoop een sdf?
moorbenaar toa^ gctaorben/ biiït bebenbe boor
ben apo^td en .^iïa;^ neber/ brengt tjen naar
buiten of op eene binnenplaats/ en be Icbcn^?
braag ontbloeit tjart en lippen: „Eiebe ï^ccren!
taat moet ift boen / opbat ilt salig taorbe ï" i:)an
uit bie berbij^tcring toorben 31'jne oogen boor Ijet
gctoicljt ber ceutoigljcib en bc stoaarte .lijner
3onbcn geopenb. Cn op ijet anttooorb: „(édoof
in ben ïjecre Sieju^ Cïjriistu^ en gij jult ^alig
toorben/ gij en uto Ijui^"/ toorbt jijn .iid^oog
ontfloten/ cn i^ M Öun brienb; nog pa^ een
ïicbig berboïger en finabcr/ toorbt ijij ban een
ontroerben ftoftfictoaarber/ een blijmocbig/ ge?
boopt en gdoobig nabolgcr ban tlejn^ / bic öcm
in Ijet Ijai't geeep/ cn toicn^ ïiefbc Ijem in bic?
ncnbc liefbe boet ontbonftcn. ÏJoe toonberlijït i^ be
tocg/ bien be Cfccrc gaat cn Ijoubt met bc jijncn.
^E>ie treurige mi^ljanbcling en berbolging moet
bienen om eene jicl/ 500 ontroerb cn bol toan-
Öoop/ ban een eeutoig berberf tc fiebrijben cn
boor eeutoig tc bcgoubcn/ te rebben, gooi^l^et